طرح درس فارسی پنجم ابتدایی (کاجستان)

دانلود طرح درس فارسی پنجم ابتدایی (کاجستان)

0 3.9k
طرح درس فارسی پنجم ابتدایی (کاجستان)

مشخصات:

این فایل word قابل ویرایش و در 1 صفحه تهیه شده است. 

روش تدریس:

کار گروهی - اجرای نمایش 

اهداف کلی:

آموزش نحوه شعرخوانی و داستان خوانی

اهداف جزیی:

1. تقویت مهارت شعرخوانی با لحن

2. گسترش داره لغات با استفاده از کلمات "چو و چون" با معانی مختلف

3. آشنایی با نحوه بیان کردن پایان قصه 

4. تقویت فضایل اخلاقی به ویژه کمک و توجه به هم نوع

* این فایل کامل و بدون ایراد میباشد.


3,000 تومان